Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Den Helder e.o.

.

 
  • Meditatie

    De Voorbidder

    “Waarom Hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.” (Heb. 7:25)

    Onze Heere Jezus Christus doet voor Zijn volk het werk dat de Joodse hogepriester van weleer deed voor de Israëlieten. Hij treedt op als Leidsman,Plaatsbekleder en Middelaar in alle dingen tussen Zijn volk en God.


    lees verder